Skensved Vandværk etableredes i 1937 af borgerne i Lille Skensved

Skensved Vandværk blev stiftet 15. juli 1937 som Andelsselskabet Lille Skensved Vandværk.

Skensved Vandværk har til formål, at forsyne ejendomme i området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov.

På generalforsamlingen 2011 blev der vedtaget nye vedtægter som i al væsentlighed har til formål at omdanne vandværket til et A.m.b.a. Selskabsændringen trådte i kraft 1. januar 2012.

Information vedrørende anlægsarbejder, ledningsbrud, samt planlagte ledningsarbejder.

 VAGT TELEFON  9340 4700

Ejendomsmæglere mv.: Forespørgsel i forbindelse med ejerskifte, brug:

formand_skv@outlook.dk

  

 Ved køb/salg af ejendom: Mellemværende ved ejerskifte ordnes via refusionsopgørelsen.

 

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

telefon: 9440 4700 

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 3073 4212 

Kasser Karin Nørregaard 

Telefon 4030 2970 

E-mail kasser_skv@outlook.dk 

Vandprøve 16. oktober 2017.pdf

 

Nyheder

Lille Skensved Vandværk a.m.b.a.

Vandprøve fra 16. oktober 2017 viser, at der ikke er Desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Skensved Vandværk.