Udskiftning af Vandmålere 

Alle vandmålere i Lille Skensved Vandværks forsyningsområde bliver udskiftet med digitale vandmålere. Det betyder i første omgang, at man fremadrettet ikke skal aflæse sin vandmåler manuelt. Derudover bliver det i starten af 2021 muligt at følge med i sit vandforbrug løbende på en hjemmeside. Mere information følger når målerne er installeret.

Kemp og Lauritzen vogne i området

Udskiftningen af målerne sker fra uge 44 og året ud. Det er Kemp og Lauritzen der foretager udskiftningen og der udsendes brev med specifik information om hvornår de kommer til hver enkelt adresse. 

__________________________________________________________________________________

Skensved Vandværk er etableret af borgerne 

Skensved Vandværk blev stiftet 15. juli 1937 som Andelsselskabet Lille Skensved Vandværk. Skensved Vandværk har til formål, at forsyne ejendomme i området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov. På generalforsamlingen 2011 blev der vedtaget nye vedtægter som i al væsentlighed har til formål at omdanne vandværket til et A.m.b.a. Selskabsændringen trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Nyttig info

Information vedrørende anlægsarbejder, ledningsbrud, samt planlagte ledningsarbejde ring på: 
 
VAGT TELEFON  21249844 / 30354623
 

Forespørgsel i forbindelse med ejerskifte (Ejendomsmæglere mv.), brug mail: formand_skv@outlook.dk

Køb/salg af ejendom: Mellemværende ved ejerskifte ordnes via refusionsopgørelsen.

Vandets hårdhed i området er 20 DH

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

telefon: 21 24 98 44 

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 30 35 46 23 

Bogholderi Karin Nørregaard ( Daglig Drift )

Tirsdag og Torsdag 09-12

Telefon 40 30 29 70 

E-mail Bogholderi_skv@outlook.dk 

Kasserer

Martin Nedermark Hansen
Telefon 20 90 70 23

E- mail: Kasser_skv@outlook.dk