Ordinær Generalforsamling onsdag d. 17. juni kl 19.00 

Forsamlingen afholdes i Skensved Idrætsforenings lokaler ved Skensvedhallen i cafeteriet.

Adressen er Højelsevej 1B, 4623 Lille Skensved

Mødet overholder, de på tidspunktet givne, retningslinjer for Corona - Covid 19

Dagsorden

1. Valg af stemmetæller.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsen beretning v formand

4. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse.

5. Forelæggelse af buget til godkendelse.

6. Indkommende forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Jens L Jensen (modtager genvalg)

Lars Vilhelm Holm (modtager genvalg)

Preben Rasmussen (modtager genvalg)

Karin Nørgaard (modtager ikke genvalg)

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Steen Ulrich (modtager ikke genvalg)

Valg af revisor og revisor suppleant.

Ebbe Nielsen

Helge Rasmussen (Suppleant)

9. Eventuelt.

 

Skensved Vandværk er etableret af borgerne 

 

 

Skensved Vandværk blev stiftet 15. juli 1937 som Andelsselskabet Lille Skensved Vandværk. Skensved Vandværk har til formål, at forsyne ejendomme i området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov. På generalforsamlingen 2011 blev der vedtaget nye vedtægter som i al væsentlighed har til formål at omdanne vandværket til et A.m.b.a. Selskabsændringen trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Nyttig info

Information vedrørende anlægsarbejder, ledningsbrud, samt planlagte ledningsarbejde ring på: 
 
VAGT TELEFON  9340 4700
 

Forespørgsel i forbindelse med ejerskifte (Ejendomsmæglere mv.), brug mail: formand_skv@outlook.dk

Køb/salg af ejendom: Mellemværende ved ejerskifte ordnes via refusionsopgørelsen.

Vandets hårdhed i området er 20 DH

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

telefon: 9440 4700 

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 3073 4212 

Kasser Karin Nørregaard 

Telefon 4030 2970 

E-mail kasser_skv@outlook.dk 

 

Nyheder

Lille Skensved Vandværk a.m.b.a.

Vandprøve fra 16. oktober 2017 viser, at der ikke er Desphenyl-chloridazon i drikkevandet fra Skensved Vandværk.