Arbejdet er afsluttet og der er åbnet for vandet igen

 

Vandet bliver lukket mellem Ejbyvej og Højelsevej den 27 juni på grund af utæt hovedventil. Det er uklart hvormange der bliver berørt af arbejdet. Arbejdet forgår mellem 8 og 16 Mandag D27 og Tirsdag D28 juni.

Vi beklager de gener det medføre.

Kontakt vandværket på 30354623 ved spørgsmål.

 

 

Lille Skensved Vandværk afholde Ekstraordinær Generalforsamling i efteråret 2022 på grund af udtrædelse af de økonomiske rammer i vandsektorloven.

Generalforsamlingen bliver afholdt i Skensvedshallens selskabslokaler på Højelsevej 1 i Lille Skensved

 

 

Se dit vandforbrug på skensvedvand.bdforsyning.dk 

Når du er regiseret her kan du også få alarmer hvis dit vandforbrug er for højt

 

Udskiftning af Vandmålere 

I forhold til afregning af vandforbrug vil der i 2020 være 13 månder i perioden og 11 i månder i 2021. 

Næsten alle vandmålere i Lille Skensved Vandværks forsyningsområde er blevet udskiftet med digitale vandmålere. Det betyder i første omgang, at man fremadrettet ikke skal aflæse sin vandmåler manuelt. Derudover bliver det i løbet af 2021 muligt at følge med i sit vandforbrug løbende på en hjemmeside. Mere information følger når målerne er installeret.

Klik på linket så er du igang

BD Smart Forsyning Kundeportal (bdforsyning.dk)

Kvalitets sikring 

Efter udskiftningen af målerne sker der en kvalitets sikring året ud hvor i stikprøve form bliver udtaget en del målere for at kontrolere det udførte arbejde. De enkelte forbrugere bliver kontaktet med specifik information om hvornår de kommer til hver enkelt adresse. 

 

Vi afventer stadig coronas løft så det er muligt at møde os i Brugsen eller ved hallen. Indtil da kan vi kontaktes på 30354623 hvor man kan sende et billede af sin måler samt adresse og få oplyst sit forbruger nr. 

__________________________________________________________________________________

Skensved Vandværk er etableret af borgerne 

Skensved Vandværk blev stiftet 15. juli 1937 som Andelsselskabet Lille Skensved Vandværk. Skensved Vandværk har til formål, at forsyne ejendomme i området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov. På generalforsamlingen 2011 blev der vedtaget nye vedtægter som i al væsentlighed har til formål at omdanne vandværket til et A.m.b.a. Selskabsændringen trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Nyttig info

Information vedrørende anlægsarbejder, ledningsbrud, samt planlagte ledningsarbejde ring på: 
 
VAGT TELEFON  21249844 / 30354623
 

Forespørgsel i forbindelse med ejerskifte (Ejendomsmæglere mv.), brug mail: formand_skv@outlook.dk

Køb/salg af ejendom: Mellemværende ved ejerskifte ordnes via refusionsopgørelsen.

Vandets hårdhed i området er 20 DH

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

Telefon: 21249844

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 30 35 46 23 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi_skv@outlook.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasser_skv@outlook.dk