Udskiftning af forsyning ledning på Plantagevej :

Vi afventer entreprenørens opstarts dato for arbejdet ca 14 juni.

Vi kommer forbi og gennemgår hver enkelt instalation med alle borgene på vejen den 29 maj. 

 

Generalforsamling i vandværket var den 20 marts 2024 kl 19 i Skensvedhallens lokaler på Højelsevej

 

Se dit vandforbrug på skensvedvand.bdforsyning.dk 

Når du er regiseret her kan du også få alarmer hvis dit vandforbrug er for højt

 

Aflæs din vandforbrug mens du er på ferie ! 

Klik på linket så er du igang

BD Smart Forsyning Kundeportal (bdforsyning.dk) 

_______________________________________________________________________

Skensved Vandværk er etableret af borgerne 

Skensved Vandværk blev stiftet 15. juli 1937 som Andelsselskabet Lille Skensved Vandværk. Skensved Vandværk har til formål, at forsyne ejendomme i området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov. På generalforsamlingen 2011 blev der vedtaget nye vedtægter som i al væsentlighed har til formål at omdanne vandværket til et A.m.b.a. Selskabsændringen trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Nyttig info

Information vedrørende anlægsarbejder, ledningsbrud, samt planlagte ledningsarbejde ring på: 
 
VAGT TELEFON  30354623
 

Forespørgsel i forbindelse med ejerskifte (Ejendomsmæglere mv.), brug mail: bogholderi_skv@outlook.dk

Køb/salg af ejendom: Mellemværende ved ejerskifte ordnes via refusionsopgørelsen.

Vandets hårdhed i området er 20 DH

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Havdrupvej 12
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk