Information

Grundvand i Danmark
I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan de læse mere her.

Undgå metalafvigelser fra armaturer
Mange armaturer i hustanden kan afgive metaller- herunder nikkel- til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hoved hane før vandmåleren jævnligt og tjekke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hoved hanen og tjekke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør de kontakte en autoriseret blikkenslager.


Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har de en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Stophaner
Stophaner, som er placeret i vejen ca. 1 meter fra skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.

Flytning

Opkrævning af vandafgifter følger ejendommen, hvilket betyder, at sælger/køber selv ud fra aflæsning af vandmåler skal fordele vandudgifterne via refusionsopgørelsen. Husk at informere vandværket om flytning samt afmelde en eventuel betalingsservice hos Deres pengeinstitut. Send mail til formand_skv@outlook.dk

  

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk