Vedtægter

På generalforsamlingen den 29. marts 2011 foreslog bestyrelsen, at vandværket omdannes fra at være et almindeligt andelsvandværk med solidarisk hæftelse til fremover at være et andelsvandværk A.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). Ændringen medfører, at den enkelte andelshaver kun kan hæfte med sit allerede indbetalte indskud.

Generalforsamlingen godkendte forslaget uden ændringer både på den ordinære og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

De nye vedtægter er gældende fra 1. januar 2012. Se vedtægterne i her

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Havdrupvej 12
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk