Kontakt

Skensved Vandværk kan kontaktes på  adressen:

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved


Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon eller email:

Vedrørende: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt driftschefen

Vedrørende: Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren

Kontaktperson     Tlf./Email

Drift:

Jens Laurberg Jensen         2124 9844

Lars Holm 3073 4212

formand_skv@outlook.dk


Formand:

Jens Laurberg Jensen         2124 9844

formand_skv@outlook.dk


Kasserer:

Karin Nørregaard    4030 2970

kasser_skv@outlook.dk

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

telefon: 9440 4700 

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 3073 4212 

Kasser Karin Nørregaard 

Telefon 4030 2970 

E-mail kasser_skv@outlook.dk