Tjek hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere (kunne åben og lukke), så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssig, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvrere rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.

Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.


Alle indgreb på vandinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-firma. Dokumentation for dette skal gemmes og fremvises når efterspurgt.

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Havdrupvej 12
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk