For private forbruger er der mulighed for at søge om fritagelse for nogle af udgifterne ved vandspild - for eksempel fra skjult installation i jord; men forudsætningen er, at forbrugeren ikke har udvist grov uagtsomhed men har prøvet at undgå vandspildet.

Ved vandspild fra skjult vandledning på over 300 kubikmeter er der mulighed for refusion af vandprisen og de grønne afgifter ved henvendelse til vandværket. Ligeledes kan Køge Kommune kontaktes for refusion af vandledningsafgiften.

Husk bruge autoriseret VVS samt billeddokumentation

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Havdrupvej 12
4623 Lille Skensved

Formand Lars V Holm 

Telefon: 30354623

E-mail: formand@skensvedvand.dk

Næstformand Rasmus V W Nielsen

 

Bogholderi Michael Thomas ( Daglig Drift )

8-16

Telefon 25946343 

E-mail Bogholderi@skensvedvand.dk 

Kasserer Peter Juul
E- mail: Kasserer@skensvedvand.dk