For private forbruger er der mulighed for at søge om fritagelse for nogle af udgifterne ved vandspild - for eksempel fra skjult installation i jord; men forudsætningen er, at forbrugeren ikke har udvist grov uagtsomhed men har prøvet at undgå vandspildet.

Ved vandspild fra skjult vandledning på over 300 kubikmeter er der mulighed for refusion af vandprisen og de grønne afgifter ved henvendelse til vandværket. Ligeledes kan Køge Kommune kontaktes for refusion af vandledningsafgiften.

Husk bruge autoriseret VVS samt billeddokumentation

Skensved Vandværk A.m.b.a.
Vilkestrupvej 3
4623 Lille Skensved

Formand Jens Laurberg Jensen 

telefon: 9440 4700 

E-mail: formand_skv@outlook.dk

Næstformand Lars Holm 

Telefon 3073 4212 

Kasser Karin Nørregaard 

Telefon 4030 2970 

E-mail kasser_skv@outlook.dk